Vårt miljøarbeid

Toyota Haugesund AS representerer verdens mest miljøvennlige bilprodusent. Toyota produserer de mest miljøvennlige produktene på den mest miljøvennlige måten, og av de mest miljøvennlige materialene.

Vår miljøvisjon

  1. Toyota Haugesund AS skal oppfattes som Haugalandets mest miljøbevisste bilorganisasjon.
  2. Toyota Haugesund AS skal bistå Toyota Motor Corporation i arbeidet med å nå sin visjon om null utslipp.

Vår miljøpolitikk

  • Toyota Haugesund AS skal bevisstgjøre alle sine nåværende- og fremtidige ansatte den påvirkning vårt daglige arbeide har på vårt lokale og globale miljø.
  • Toyota Haugesund AS vil ved hjelp av kontinuerlig forbedring (KAIZEN) jobbe for reduksjon av vår forurensning og vårt forbruk av ressurser og energi.
  • Toyota Haugesund AS skal alltid være i forkant ved innføring av lovpålagte miljøtiltak.
  • Toyota Haugesund AS vil ved salg av biler og andre produkter søke å alltid gi våre kunder et tilbud om det mest miljøvennlige alternativet.
  • Toyota Haugesund AS ønsker å integrere miljøarbeidet med HMS og Internkontrollsystemene.
  • Toyota Haugesund AS ønsker å sikre at den miljøholdning som legges for dagen hos Toyota Motor Corporation, videre gjennom Toyota Norge AS, videreføres mot våre kunder, våre ansatte og miljøet lokalt.

Miljøfyrtårn

Miljfyrtarn-norsk-farger Toyota Haugesund AS er en Miljøfyrtårnbedrift.